moderátora obléká maminka

Na navigaci | Klávesové zkratky

Jak farář poprvé úplně zazářil

Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, skoro ani nemohl mluvit. A tak se zeptal přítomného arcibiskupa, co má dělat, aby se uvolnil.

Ten mu poradil: „Kápněte si do vody trochu vodky, uvidíte, že po pár hltech budete trochu klidnější“.

Farář poslechl a skutečně, cítil se tak dobře, že by dokázal mluvit ve vichřici. Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel od arcibiskupa lístek:

Vážený Otče,

příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do vodky. Připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši.

 • Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu.
 • Ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety.
 • Snažte se neopírat obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte objímat a líbat.
 • Máme 10 přikázání, ne 12.
 • Naopak apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl trpaslík.
 • Našeho Pána, Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme JC & His Boys.
 • Svatému Kříži neříkáme Velký Téčko.
 • David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda, že by ho dojebal.
 • Jidáše neoznačujeme za z*urveného zmr*a.
 • Otec, Syn a Duch Svatý nejsou Fotr, Junior a Strašidlo.
 • Svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku.
 • Nikdy se nemodlete vsedě na schodech před oltářem.
 • Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme věřícím.
 • Věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně, nápis: „Vaše spropitné =můj plat“ je tedy na pokladničce zcela zbytečný.
 • Hříšníci půjdou do pekla, ne do p*či.
 • Při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale ne se kývat do vlny.
 • Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím kladně, ale dělat vláček po celém kostele, to tedy nemusíte.
 • Na konci modlitby říkáme Amen a ne Šlus a z kazatelny se chodí po schodech, nejezdí se po zábradlí!

DŮLEŽITÉ: Ten, co seděl v koutě u oltáře, a o kterém jste tvrdil, že to je buzík v sukni a transvestita bez mejkapu, to jsem byl já. Doufám, že do příští neděle tyto nedostatky napravíte.

Jinak na první kázání to bylo celkem dobré.

Mohlo by vás zajímat