obsahuje nejvíce reklamních ploch

Na navigaci | Klávesové zkratky

Ministerstvo a podpisy: Když váha přetéká

Největší mazec by nastal, kdyby někomu v prvním vzorku našli ≥ 3 % neplatných podpisů a ve druhém méně než tři procenta. Pak by mu museli úředníci odečíst 17 000 podpisů 🙂 Rozumíte tomu taky tak?

§25 odst. (6)

Zjistí-li Ministerstvo vnitra postupem podle odstavce 5 nesprávné údaje u 3 % nebo více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu (dále jen „druhý kontrolní vzorek“). Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

Mohlo by vás zajímat