nyní skrytá reklamní sdělení v textu

Na navigaci | Klávesové zkratky

M*A*S*H v šatně školy: jak to začalo

Zrovna koukám na dánský film Chlast vyprávějící o čtyřech učitelích, kteří se rozhodnou ověřit hypotézu, že člověk se rodí se zápornou hladinou alkoholu a měl by si proto udržovat permanentní hladinku, aby byl vlastně na nule. Ačkoliv to vypadá jako praštěný scenáristický nápad, realita vás možná překvapí. Sám jsem totiž chodil na školu, kde tento výzkum probíhal. Dělo se tak v devadesátých letech a všechny učitele, kteří se do experimentu zapojili, můžeme považovat za průkopníky microdosingu. A tedy za hrdiny.

Když se řekne nízká hladinka, stojíme před otázkou, kolik promile to je. Nalezení optimální hladiny alkoholu (zkráceně OHA) bylo hlavním cílem studie. Živě si tak pamatuji na nudné hodiny, kdy profesor byl takřka střízlivý, ale také na bujaré výuky, kdy profesor sotva trefil za katedru a pak 45 minut sázel jednu hlášku za druhou. Nutno říct, že jejich souvislost s fyzikou byla poměrně volná.

Zhruba v polovině devadesátých let se v břeclavských volbách dostalo na radnici několik učitelů z naší školy, a to dokonce do nejvyšších pozic. Díky tomu se experiment rozšířil o hledání vhodné OHA pro řízení okresního města. Tehdy jsem se odstěhoval do Brna a pamatuji si, že když jsem si v Rosicích pořizoval svůj první živnostenský list, zaslechl jsem rozhovor několika úředníků o tom, že s břeclavskou radnicí je nutno jednat zásadně jen dopoledne, protože později tam nikoho střízlivého nezastihnou.

Ale zpátky ke gymnáziu. Nebyli to jen naši učitelé, kdo byl zapálen pro vědu a účastnil se zmíněných výzkumů. Vědě jsme propadli i my, studenti. Tradiční chlastání o přestávkách jsme zkultivovali do té míry, že jsme si přímo v budově školy zřídili bar. Poměrně slušně vybavený. Nacházel se dole v šatnách, ve skříňce, která byla navíc. Zároveň byl uzpůsoben pro okamžitý přesun jinam, pokud by jeho existence byla prozrazena. Tato mobilní alkoholová skříňková hospůdka (zkráceně MAS*H) se stala základnou, ze které jsme si občas odbíhali do výuk, porovnat si své OHA s kantorem.

Nalévám si pivo a jdu dokoukat film.

Mohlo by vás zajímat